Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

CategoriaGotas

Xente pouco corrente

Onte levei os tenis a pegar. O zapateiro é agradábel e fala con énfase, porque lle preocupa o mundo. Díxenlle que Eric Hobsbawm escribiu un ensaio, onde explica que os zapateiros, ao longo dos tempos, gañaron unha notábel reputación como radicais políticos. En Francia eran moi propensos á folga. Apareceron de primeiros nos tumultos do Campo de Marte e na Comuna de París destacaban por riba dos...

Malthus de regreso

Segundo o presidente do goberno español a crise migratoria de Europa débese a un problema demográfico. Non. A causa é a destrución colonial máis terríbel e prolongada da historia, que deixou a África sen esperanza. Mais Sánchez é perspicaz: en 2050 o 40% dos nenos nacerán alí, os europeos seguiremos sendo 700 millóns mentres que eles pasarán a 2.500. Sendo desta maneira, afirma, ou se incentivan...

Mal xuízo

As opinións do profesor Luciano Méndez sobre a sentenza da Manada repugnan. Pero que a USC abra un expediente para perseguir tales criterios debería preocuparnos a todos. O goberno universitario representa a unha colectividade coa obriga ineludíbel de defender a liberdade de expresión e de pensamento Os artigos 18 e 19 da Declaración de dereitos humanos son o corolario dunha durísima loita de...

Canto pesa e como fede!

Un terzo dos maxistrados españois son do Opus Dei. Na actualidade esta organización ocupa unha especie de centro ideolóxico, ante a emerxencia doutras máis á dereita, como Comuñón e Liberación e os Lexionarios de Cristo, tamén con presenza nos tribunais. Cambia o poder executivo e o lexislativo, pero o xudicial non cambia facilmente, nin aquí nin en ningures. No filme titulado Sección especial...

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associacionismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A impostura e a desorientación na normalización lingüística". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha