Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Clientela ou cidadania?

O márketing político e a publicidade política non é algo novo, pero nos últimos tempos teño a sensación de que se están utilizando en exceso. Non son eu un fan do márketing e a publicidade porque agás contadas excepcións, sempre engana a través de mentiras descaradas, mentiras encubertas, medias verdades ou ocultación da realidade. Agora ben, se non son fan do márketing e a publicidade en ningún ámbito moito menos o son no ámbito da actividade social, política ou institucional. Son consciente que nestas actividades é moi importante informar á cidadanía de temas que sexan do seu interese ou que lle afecten dunha ou doutra maneira. A liña divisoria entre o que se pode considerar información e o que en realidade é márketing ou publicidade é difusa por iso hai que andar alerta para intentar quedarse claramente do lado da información. Un certo grao de marketing e publicidade no ámbito político, social e institucional é admisíbel e mesmo lexítimo pero, se chega a ser desproporcionado xa non pode ser cualificado nin de admisíbel nin de lexítimo. E ademais hai que ter en conta que os cartos investidos nisto poderían servir para dar resposta a algunhas demandas sociais.

A externalización da transmisión das propostas políticas deixándoa exclusivamente nas maos dos medios de comunicación é a outra cara da moeda do uso desmesurado da publicidade e/ou o márketing político.

Todo isto trae consecuencias que non se pode dicir que sexan precisamente positivas.

En primeiro lugar o márketing e a publicidade probabelmente terminarán saturando á xente que talvez acabe por non facer caso e pensar que todas as organizacións políticas e sociais “andan ao seu”.

En segundo lugar se unha organización política ou social ou mesmo unha institución se pon nas maos dos poderes mediáticos que, á súa vez, están en maos dos poderes económicos, quedará a mercé deles que farán variar ao seu antollo o prestixio e o apoio con que contan estas organizacións ou institucións entre a cidadanía. Farán que este apoio aumente ou caia por terra en función dos seus intereses. Para aquelas organizacións que teñen os mesmos intereses que os poderes mediáticos ( ou viceversa) isto non é ningún problema senón todo o contrario. Mais para aquelas organizacións con intereses diferentes, mesmo contrapostos isto é un erro que hipoteca o seu futuro e o das súas ideas políticas.

En terceiro lugar, o márketing e/ou a publicidade acostuma a substituír ao contacto directo coa cidadanía. Para algunhas organizacións este contacto non é necesario, pero para aquelas que din traballar para que exista unha sociedade mellor que a actual, máis xusta e máis humana, debera ser absolutamente imprescindíbel. A práctica de dialogar coa xente e recoller as súas opinións debera ser crucial para elas.

Teño a impresión que as organizacións políticas, as organizacións sociais e as institucións compiten por ver quen fai mellor o márketing, por quen ten a mellor publicidade en lugar de competir por ter a mellor práctica de democracia participativa.

Haberá quen pense que competir por desenvolver o mellor márketing ou dispoñer da mellor publicidade é a única alternativa, mais eu non comparto isto. Existen outras. Por exemplo, entre elas, manter un contacto directo e continuo coa cidadanía ou realizar asembleas de maneira periódica e con frecuencia. Talvez desta maneira o avance social cara un mundo mellor sexa máis lento e custoso pero, na miña opinión, será máis firme. Cando hai uns días comentei esta posibilidade cun cargo público de determinada organización, contestoume que iso daba moito traballo. E claro que o da. Pero seica cremos que unha sociedade máis xusta e máis humana vai caer do ceo, sen traballar socialmente?

En resume creo que somos moitas as persoas que queremos ser tratadas polas as institucións e as organizacións políticas e sociais como o que somos, cidadáns e cidadás, e non simples integrantes da súa clientela.

Sobre o autor

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

1 comentário

Comenta aqui!

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associativismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha