Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Malthus de regreso

Segundo o presidente do goberno español a crise migratoria de Europa débese a un problema demográfico. Non. A causa é a destrución colonial máis terríbel e prolongada da historia, que deixou a África sen esperanza.

Mais Sánchez é perspicaz: en 2050 o 40% dos nenos nacerán alí, os europeos seguiremos sendo 700 millóns mentres que eles pasarán a 2.500. Sendo desta maneira, afirma, ou se incentivan plans Marshall ben potentes, ou os condenados da terra virán e arrasarannos.

Falláronnos os cálculos. Durante decenios pensamos que había un ciclo demográfico antigo, de morte e reprodución sen control; outro (desde o S. XVII) de mortalidade baixa, pola hixiene e os remedios, pero coa natalidade desbocada e un terceiro, actual e definitivo, que todos celebrabamos: con el diminuía a reprodución no mundo, a poboación tendía a estabilizarse e o crecemento demográfico deixaba de ser un desafío para a especie. Pero os africanos van coñecendo os métodos anticonceptivos, non pensan aplicalos nin de broma e o edificio cartesiano treme polos alicerces.

Sobre o autor

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Comenta aqui!

Comenta aqui!

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associativismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha