Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Tradicións

Este mundo no que vivimos é un mundo esencialmente inxusto e inhumano onde unhas poucas (moi poucas) persoas viven cunha opulencia descomunal á conta de explotar e oprimir á inmensa maioría da poboación. Ás veces preguntámonos por que esa inmensa maioría non remata con este sistema social que lle causa tanta dor e sufrimento e implanta outro máis xusto e máis humano. As razóns son varias e non sei se sabería explicalas, pero unha das máis importantes é o dominio ideolóxico que os poderes e as poucas persoas que se benefician do sistema actual exercen sobre as demais. Con este dominio ideolóxico conseguen inculcar de maneira xeneralizada algunha destas dúas ideas: ou ben que o sistema actual é o mellor dos posíbeis ou ben que é imposíbel cambialo.

Teño escoitado máis dunha vez a xente considerada de esquerdas ou progresista claudicar fronte a esta imposición ideolóxica do poder coa escusa do respecto ás tradicións. E diso quería falar. Hai tradicións que supoñen actitudes ou comportamentos que non son admisíbeis desde unha perspectiva de esquerda ou progresista.

Hai uns anos coincidiunos estar en Hondarribia durante a celebración do “Alarde” e puidemos constatar a tensión que se vivía entre dous colectivos. Por unha banda as persoas partidarias de respectar a tradición do Alarde consistente en que as mulleres non poden ir vestidas como os homes e se lles reserva un papel secundario. E por outra banda as persoas partidarias da participación das mulleres en igualdade de condicións que os homes. Durante anos persoas partidarias do Alarde tradicional insultaban e asubiaban ás mulleres partidarias de romper a tradición. Non sei como está hoxe pero creo que efectivamente as mulleres conseguiron rompela.

Fronte ás criticas antitaurinas, as persoas defensoras da “festa” dos touros tamén aducen que esta é unha tradición que ven de moitas xeracións atrás. Mais, é unha tradición defendíbel hoxe desde a perspectiva da loita contra o maltrato dos animais?

Estou escribindo este artigo coincidindo co comezo das festas do San Froilán en Lugo. Coma sempre o principal reclamo que se utiliza para chamar á xente a participar nelas é o de “comer o polbo”. Esta tradición consistente na inxestión masiva de polbo é impulsada mesmo polo Concello e outras institucións públicas. Agora ben, posibelmente entre o 70% e o 90% do polbo que se consume no San Froilán ven de fóra de Galiza e nalgúns casos percorre arredor de 3.000 Kms entre o lugar onde é pescado e o lugar onde é consumido. Se a defensa do medio ambiente é un compromiso real, e non só “postureo”, esta situación non se debería manter porque o transporte de alimentos está causando un colosal impacto ambiental a nivel planetario. Por exemplo, no ano 2005 Watkiss et al. [1] calcularon que o custe do transporte de alimentos no Reino Unido ascende a aproximadamente 10.000 millóns de euros anuais incluíndo custes de conxestión, accidentes, infraestruturas, emisión de gases contaminantes e ruído. E iso sen entrar no debate sobre se determinados tipos de pesca acaban ou non cos recursos do mar. Pero aínda que non se entre no debate, este é un aspecto que tamén habería que ter en conta.

Aínda que non debería facer falta a aclaración, direi que non cuestiono o feito de comer o polbo de vez en cando na casa, na feira ou no bar. O que cuestiono é o feito de comer o polbo abundante e masivamente en festas coma as do San Froilán e que os concellos e outras institucións públicas incentiven isto. Hai que lembrar que moitas veces os problemas xorden cando algo diminúe ou aumenta de xeito desproporcionado rompendo o equilibrio. Así pois, se cadra habería que abandonar esa tradición que fai que “comer o polbo” sexa o principal atractivo en determinadas festas.

Outras tradicións teñen que ver coa relixión. Dous exemplos. Primeiro. Durante os días de Nadal e Semana Santa a relixión toma os escaparates, as rúas, as institucións e mesmo organismos públicos dun Estado aconfesional segundo a súa constitución que desta maneira é vulnerada. Hai persoas consideradas (e autoconsideradas) de esquerdas que non se rebelan contra isto. Pola contra a súa actitude é de submisión. E para enganarse a si mesmas e xustificarse diante doutra xente argumentan que o fan porque respectan as tradicións. E engaden que hoxe en día o que representan estas tradicións vai máis aló do seu contido relixioso. Non obstante, dende o meu punto de vista, durante o Nadal e a Semana Santa a Igrexa consegue inocular o seu sistema de valores relixiosos e a súa concepción da estrutura social practicamente a toda a cidadanía, agás excepcións. Esta é a realidade, aínda que moitas veces non sexamos conscientes dela. E as persoas de esquerdas deberiamos intentar modificala ou, mellor dito, transformala.

Segundo exemplo. Na universidade, unha institución onde se ensina e practica a ciencia, ou debería facerse, e que tamén debería ser laica, existe o costume de celebrar as festividades dos distintos centros en honor dun santo ou dunha santa. Hai moi poucas excepcións, entre elas o centro do que fun Director que na etapa en que exercín de tal decidiu que a súa festividade en lugar de facerse en honor a San Cidre se fixera a partir daquela co motivo da celebración mundial do “Día da Terra”. A pesar de que nun primeiro momento a oposición dalgunhas persoas foi moi dura, ao pouco tempo a celebración da festividade no novo día asumiuse con normalidade e consolidouse. Esta experiencia lévame a pensar que neste tema das tradicións posibelmente a reacción da cidadanía non avalaría as pusilanimidades que se observan á hora de cambiar as cousas.

Como dixen máis enriba, talvez xa chegou o momento de deixar atrás algunhas das vellas tradicións que agochan imposicións ideolóxicas dos poderes dominantes e inaugurar novas tradicións máis acordes coa loita por un mundo máis xusto, máis humano e ambientalmente máis sustentábel.

[1] The impacts and costs of climate change

 

Sobre o autor

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Comenta aqui!

Comenta aqui!

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associativismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha