Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Tres veráns en Lugo

Xoán chegara ao café da tarde na Praza Maior co Manual de urbanidade para mociñas, de Pierre Louÿs. O logotipo da colección reproducía unha boca branda de nena, disposta en vertical e convertida así en vaxina. Eramos a segunda xeración de adolescentes, moi minoritaria, por grande privilexio. Os rapaces do noso tempo e para este caso elas especialmente, pasaban de ser meniñas a adultas sen idade mediana. A sucesión de homes que desde a orixe foran no mundo entretecían os seus desexos tamén coas nenas grandes, mulleres case sen afirmación. Aínda non se estendera a condena daquela animalidade nin a interiorización colectiva do tabú.

Nós ríamos coa canallada pornográfica do francés. A distancia da prosa descarnaba os actos que se narraban. Os nosos anos ademais eran tan poucos que a fronteira con esa rexión se disolvía naturalmente.

Unha cativa xitana de doce anos mendigaba entre as mesas. Xoán esbardallou sobre lavala e namorala. Arestora é unha anciá e sigue pedindo esmola por alí mesmo.

Sobre o autor

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Comenta aqui!

Comenta aqui!

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associativismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha