Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Ucraína e a soberanía alimentaria de Galiza

O conflito en Ucraína alértanos sobre o descarado uso da propaganda disfrazada de información. E tamén nos provoca múltiples reflexións. Neste artigo eu voume a centrar nunha delas: a importancia da soberanía alimentaria.

Hai persoas que ven o tema da soberanía alimentaria de Galiza como se observaran desde lonxe algo que non vai con elas. Pensan: está ben como idea (alguén mesmo dirá utopía) pero iso non ten que ver coa nosa realidade, coa realidade dos nosos sectores produtivos. Non obstante cando acontecen feitos como o actual conflito de Ucraína vemos como os custes de produción das explotacións gandeiras, incluídas as leiteiras, empezan a dispararse e amezan con facelas economicamente inviábeis. Ou máis inviábeis do que en certa maneira xa son.

O valor das importacións de cereais que Galiza fai de Ucraína representan aproximadamente o 23% do valor que teñen a totalidade das importacións de cereais, tan só superado moi lixeiramente polas que se fan desde Brasil. E ademais o 8% do valor das importacións de sementes e froitos oleaxinosos, palla, forraxes, plantas industriais, plantas medicinais, sementes e froitos diversos.

A soberanía alimentaria non é sinónimo nin de autarquía (porque dá prioridade á produción local fronte á exportación, pero non está en contra dun comercio internacional xusto) nin de seguridade alimentaria (que só pon sobre a mesa uns obxectivos loábeis pero non di como conseguilos). A soberanía alimentaria dun pobo ou país, tanto para a Via Campesiña como para a Declaración de Nyéléni, comprende dous dereitos:

  • o dereito dos pobos a alimentos nutritivos, culturalmente adecuados e accesíbeis;
  • o dereito a decidir o seu propio sistema alimentario e produtivo.

Pois ben, as explotacións gandeiras de Galiza en gran medida están desposuídas da súa capacidade de decisión sobre o sistema produtivo que seguen ou sobre a xestión económica que fan na súa explotación. E iso é debido, ente outras cousas, a que unha parte importante da base territorial na que se asenta o noso sector produtivo gandeiro está situada a milleiros de km de distancia (por exemplo a uns 3.000 km. en Ucraína ou a uns 7.000 km. en Brasil). E non poden decidir (eu diría que nin tan sequera influír) sobre o uso que se lle dá a estas terras.

Como di a canción, talvez dentro de pouco tempo e por calquera motivo, nalgún outro país dos que importamos as materias primas para os pensos volveran a producirse problemas de subministro como os xerados pola crise de Ucraína. Importacións que, por outra banda, están destinadas de forma moi maioritaria a cubrir necesidades de alimentación alleas a Galiza.

Se tiveramos ou nos achegaramos á soberanía alimentaria, é dicir, se decidiramos realmente e elixiramos o noso sistema alimentario e produtivo, decatariámonos de que posibelmente na actualidade a superficie destinada a cultivos forraxeiros, prados e pasteiros sexa aproximadamente 500.000 ou 600.000 has máis das que se precisarían se o obxectivo fora unicamente cubrir as necesidades de consumo que ten a nosa poboación. E se cadra deseñariamos unha estratexia fundamentada na extensificación, mesmo na redución da produción de leite destinada á exportación, para aumentar a produción de carne de ovino e caprino xa que, hoxe en día, a que se produce na nosa terra só cubre unha ínfima parte da demanda destes alimentos que existe no país.

Sobre o autor

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Comenta aqui!

Comenta aqui!

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associativismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha