Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Xente pouco corrente

Onte levei os tenis a pegar. O zapateiro é agradábel e fala con énfase, porque lle preocupa o mundo. Díxenlle que Eric Hobsbawm escribiu un ensaio, onde explica que os zapateiros, ao longo dos tempos, gañaron unha notábel reputación como radicais políticos. En Francia eran moi propensos á folga. Apareceron de primeiros nos tumultos do Campo de Marte e na Comuna de París destacaban por riba dos outros oficios. Cando tomaron a Bastilla, detiveron a vinte e oito.

A parroquias máis predispostas aos motíns desde sempre, tiñan catro veces máis zapateiros que as outras. Dicir remendeiro era dicir amotinado, polemista, versificador, periodista, escritor, editor, ideólogo e político. O historiador inglés encontra varias causas para que iso aconteza: eran pobres e libres, non tiñan xefes, habíaos moi viaxados, amaban os libros.

O meu perspicaz acompañante fitoume, dixo que el é anarquista e afirmou con absoluta convicción que a causa principal é a cola. Inhalan cola constantemente e a partir do segundo ano transfórmaos.

Eric Hobsbawm. Uncommon People (Resistence, rebellion and jazz)

Imagem: Vertical Building. Ralston Crawford. 

Sobre o autor

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Comenta aqui!

Comenta aqui!

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associativismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha