Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Contos de agora. Contos de sempre (II)

Está por ver se un tal discurso devén hexemónico ou canta importancia acada e, por tanto, con que forzas contan os contrincantes e en que termos concretos se han producir as contendas. Incerteza sobre canto do vello vai morrer, e como, e até onde chegará o novo que está por nacer.

Mais tamén preocupación diante dos riscos evidentes:

Riscos políticos. Unha vez trazadas as liñas vermellas que separan a quen comungan cos slogans da nova fe daqueles outros que non o fan, xurde a radical descualificación do contrario. Proclamada incesantemente, alto e claro, por quen se presentan como apóstolos da salvación. Cínicos oportunistas que apelan ao enfado dos xustos, histrións ou honestos crentes , todos a coro incitando unha deriva perigosamente antidemocrática.
Porque tal intolerancia xera fendas insalvábeis que imposibilitan saídas políticas equilibradas e abre o camiño a solucións que dificultan a convivencia na diversidade e/ou a reformas político/legais que cada vez desvirtúan máis a propia substancia democrática. A liberdade, as liberdades, ameazadas.

Riscos sociais. A estrutura social sometida a tensións que a cuartean máis do que xa estaba de por si: emerxencia de dinámicas corporativas e estamentais, insolidariedade e egoísmo. Reaccións instintivas e de negación dos diferentes que se ven como principais culpábeis dos propios problemas, e aos que compre dar de lado na “nova” orde.

Exclusión e segregación substituíndo a cohesión e a universalidade inclusiva e integradora. Cargas de profundidade, por se xa foran poucas, por baixo da liña de flotación do estado do benestar.

Velaí a simpleza, a paixón e o espectáculo, convertendo en obxectivos principais a solución de problemas previamente magnificados. Entrementres adíanse os serios: pouco ou nada que dicir sobre como actuar para enfrontar, regular, modular, marcar canles, defenderse dun modelo liberal no económico que, afouto, avanza así desprendéndose de lastres. Velaí como o golpe na mesa dos molestos, cabreados ou coléricos, fica en golpe… no lado equivocado da mesa.

Certamente parte desas tomas de posición fáciles, emotivas e irreflexivas, son ao tempo volátiles. Poden mudar, o que diminuiría os riscos. Mais tamén poden ser usadas con eficaz rapidez para lexitimar decisión irrevogábeis que mudan sen retorno a orde social ou que complican excesivamente as solucións. O arrepentimento, neses casos, chegaría tarde.

Por iso. Por se acaso. Fulgurante exhortación do Beiras evocando a Castelao: parar a Atila.

Sobre o autor

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Comenta aqui!

Comenta aqui!

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas

Elias J. Torres Feijó

Tenta trabalhar coletivamente e acha que o associativismo é a base fundamental do bom funcionamento social e comunitário. A educação nos Tempos Livres é um desses espaços que considera vitais. Profissionalmente, é professor de Literatura, em origem, e, mais, na atualidade, de Cultura.

Xoán Carlos Carreira Pérez

Doutor engenheiro agrónomo, professor de Engenharia Agroflorestal na Universidade de Santiago de Compostela. Autor de vários livros e artigos científicos, tem colaborado em diversos meios de comunicação, como A Nosa Terra, El Progreso, Vieiros e Praza Pública.

Xosé Manuel Sarille

Polemista e tamén escritor. Autor do ensaio "A Causa das Mulleres". A quen lle interese lelo pode solicitalo neste blog e enviaráselle ao enderezo correspondente sen custo ningún do exemplar nin do transporte.

Manuel Jordán Rodríguez

Lembrado e Querido Manuel Ánxel

Viva Cerzeda

Espaço público, Cultura, Política, Comunidade, Território, Pessoas… Viva Cerzeda é a comemoração, para nós, da amizade, do bom humor sempre que possível e de tentar contribuir com algumhas ideias e opiniões para entender(mos) e atuar(mos) do melhor modo o mundo… É ambicioso mas é-che o que há… e para mais não damos…

Contacta-nos aqui

Acompanha